Unit 2 Banner
     

home
unit 1
unit 2
 İletişim Bilgileri
credits

    previousnext   
4. Habere Ulaşmak Ve Kaynaklar

sy 3 / 8

Çocuk haklarıyla ilgili haber yapmak için gereken beceriler

bulletİnsan hakları daima gazeteciliğin vazgeçilmez bir bileşeni olacaktır. Fakat çoğu medya çalışanı, insan haklarıyla ilgili konularda bilgi sahibi değildir hatta bu konularda cahildir. İnsan hakları ve çocuk haklarıyla ilgili eğitim, gazetecilerin bu haklarla ilgili haber yapması için ilk adımdır.
bullet Çocuk hakları konularına aşina olan gazeteciler “gözcü” rolünü oynamak için doğru araçlara sahiptir. Kamuoyunun gözü ve kulağı olabilirler ve özellikle devlet yaşamındaki insanların doğru ve dürüst bir şekilde davranmalarını sağlamaya yardım edebilirler.
bullet Dilin gücü ve yanlış kullanımı da insan hakları ihlalleriyle ilgili haberleri etkileyebilir. Suç, aile içi şiddet, kitlesel şiddet ve başka türlü siyasi şiddetle ilgili haber yaparken medyanın kullandığı dil insan hakları ihlallerini devam ettirmiştir. Kaynakların kullandığı ifadeleri olduğu gibi kullanarak bile (örneğin terörist) medya kasıtlı olmasa da belli insan ve toplulukları şeytanlaştırmaya devam etmiştir.
bullet Çocuklar, insan kaçakçılığı mağduru mu yoksa insan ticareti mağduru mu olmuşlardır?
bullet İnsanlar arasında anlaşmazlık mı olmuştur yoksa kavga mı?
bullet Çocuklar “bebe”, “afacan” gibi ifadelerle mi betimlenmektedir?
bullet Bunlar alçaltıcı ifadeler midir?
bullet Bunlar, gazetecilerin dile ilişkin karşılaşabilecekleri sorunlardan bazılarıdır. Çocuklarla ilgili haber yapmak, aynı zamanda özel birtakım gazetecilik becerilerini gerektirir; örneğin, çocuk ticaretiyle ilgili bir haber gelişmiş araştırma becerileri ister. Araştırmacı gazetecilik, belli bir sure boyunca ayrıntılı ve derinlemesine inceleme yapılmasını gerektirir. Bu türden yazıların özünde ayrıntıya dikkat edilir ve ilgili kişilerle sistematik bir şekilde görüşme yapılması istenir. Böylece, genel çıkarımlarda bulunulabilecek bir dosya oluşturulur. Genellikle kamu yararının çok önemli olduğu durumlarda bilgi sahibi olmak için kanunların araştırılması gerekir.
bullet Kilit önem taşıyan şey, sadece çocuklarla kaynak olarak doğrudan çalıştığımız zaman konuyu nasıl ele aldığımız değil, aynı zamanda konuya nasıl yaklaştığımızdır. UNICEF, çocuklarla ilgili haber yapılmasına ilişkin rehber ilkeler yayımlamıştır. Bu ilkeler, çocuklar hakkında yazarken dikkate alınması gereken noktaları ve yararlı tartışma konularını içerir.
bullet Her zaman olduğu gibi, gazeteciler çocuklarla ilgili yapılan haberler de dahil olmak üzere bütün haberlere bütünlük, zamanlılık, yakınlık, çatışma, güncellik, yenilik ve görecelik gibi temel değerleri getirmektedir. Bu değerler olmaksızın bir haber, gazeteci ya da çocuk hakları savunucusu açısından ne kadar iyi gözükürse gözüksün, okurla buluşmayacaktır.

 
 
Unicef Logo previousnext